اخرین محصولات ثبت شده

خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روشهای تشخیص لبه در تصاویر

روشهای تشخیص لبه در تصاویر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم مدیریت ثبت دما با قابلیت کنترل از راه دور‎

سیستم مدیریت ثبت دما با قابلیت کنترل از راه دور‎

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی ساختار دوم RNA با استفاده از الگوریتم SetPSO‎

پیش بینی ساختار دوم RNA با استفاده از الگوریتم SetPSO‎

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایجاد و طراحی تولید سیستم کنترل الکترونیکی خودرو‎

ایجاد و طراحی تولید سیستم کنترل الکترونیکی خودرو‎

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکانیزم مسیریابی روترها در شبکه

مکانیزم مسیریابی روترها در شبکه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر روشهای مشاوره (فردی – گروهی) بر روی کاهش اضطراب دانشجویان

بررسی تاثیر روشهای مشاوره (فردی – گروهی) بر روی کاهش اضطراب دانشجویان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع و چالشهای تجارت الکترونیک در ایران‎

موانع و چالشهای تجارت الکترونیک در ایران‎

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید

کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها‎

تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها‎

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرایندهای جوشکاری قوس با گاز محافظ

فرایندهای جوشکاری قوس با گاز محافظ

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل