اخرین محصولات ثبت شده

رساله تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

رساله تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه يازده تهران

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه يازده تهران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی

پایان نامه تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه فرایندهای شناخت و فراشناخت

پایان نامه فرایندهای شناخت و فراشناخت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم

پایان نامه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله زنان و اسلام

مقاله زنان و اسلام

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد

پروپوزال معيارهاي دستيابي به فضای سبز پايدار در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد با تكيه بر شاخصهاي توسعه پايدار(مطالعه موردي فاز 2 پردیس)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان،

پروپوزال بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان، مطالعه موردی: ورودی شهر کرج ( اتوبان تهران-کرج)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال با موضوع مدیریت بحران

پروپوزال با موضوع مدیریت بحران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی برنامه ریزی کاربری زمین در مجموعه ورزشی انقلاب

مقاله بررسی برنامه ریزی کاربری زمین در مجموعه ورزشی انقلاب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل