مقاله بررسي نقش و جايگاه مدل تعالي سازماني EFQM در معيارهاي HSE

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

مقاله بررسي نقش و جايگاه مدل تعالي سازماني EFQM در معيارهاي HSE

چكيده

در چند سال اخير كه مبحث HSE به طور جدي مد نظر قرار گرفته و در تمامي قراردادها و استانداردهاي بين المللـي لازم الاجـرا ميباشد، سعي بر آن مي شود كه هر سازمان به طور صحيح موارد HSE را اجرا كند . نكته شايان ذكـر در ايـن مـورد ارزيـابي پـروژه هـاي HSE در سازمان هاي مختلف مي باشد به طوريكه هر سازمان بتواند در زمينه اجرا و بهبود HSE خود را با ديگر سازمانهـا و بـه ويـژه بـا بهترينها مقايسه كند و جايگاه خود را در اين ميان پيدا كند . در بين روشهاي ارزيابي كه در سازمانها انجام م يشـود مـدل EFQM بـه عنوان سرآمد اين مدلها ميباشد كه چند سالي است كه در كشور ما به اجرا در آمده است . مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار، به عنوان ابزاري قوي براي سنجش ميـزان اسـتقرار سيـستم هـا در سـازمان هـاي مختلف بكار گرفته مي شود. با بكارگيري اين مدلها، ضمن اينكه يك سازمان مي تواند ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبـود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار دهد، ميتواند عملكرد خود را با ساير سازمانها به ويژه با بهترين آنها نيز مقايسه كند . مدل EFQM از سال 1382 در ايران با نام جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني مورد توجه بسياري از شركتها قرار گرفـت و بـه عنوان معيار و مدلي براي ارزيابي شركتها و امتيازدهي به آنها و رتبهبندي مورد استقبال عمومي شركتها قرار گرفته است. با توجه به فراگير شدن اين مدل و اجراي آن در اكثر شركتها و سازمانها، نقش HSE در معيارها و زيرمعيارهاي اين مدل كاربرديتر ميشود. لـذا معيارهـاي HSE را در قالب مدل EFQM بررسي و تعريف ميكنيم .

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته مدیریت

تعداد مشاهده: 168 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:264 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل