فایل های دسته بندی رشته حسابداری - صفحه 1

دانلود حسابداری مالیاتی مقدم پیام نور

دانلود کتاب حسابداری مالیاتی مقدم محمد زاده مقدم ترابی پیام نور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

هدف از اين مقاله بيشتر تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذكر است كه اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخ مورد توجه افكار عمومي واقع شده و اميد است كه در آينده نزديك بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت رابطه بین رفتار زیست محیطی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی

پاورپوينت رابطه بین رفتار زیست محیطی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب مختصر حقوق تجارت توکلی همراه با کتاب بانک تست

دانلود کتاب مختصر حقوق تجارت توکلی همراه با کتاب بانک جامع نکته و تست حقوق تجارت همراه با کارگاه نکته و تست

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حسابداری مالیاتی از آخوندی جلد دوم

دانلود کتاب حسابداری حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی - جلد دوم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب اصلی مدیریت مالی 2 تقوی پیام نور

دانلود کتاب اصلی مدیریت مالی دو 2 تقوی پیام نور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب حسابداری میانه 1 و 2 مشکی و مقدم پیام نور

دانلود کتاب حسابداری میانه 1 و 2 مشکی و مقدم پیام نور

قیمت : 22,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل 8 سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار ده

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه كرمي فصل هشتم سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذران و اعتبار دهندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل هفتم چارچوب نظری FASB

پاورپوينت فصل 7 چارچوب نظری FASB از تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی