فایل های دسته بندی رشته علوم اجتماعی - صفحه 1

دانلود کتاب مقدمات جامعه شناسی محسنی

دانلود کتاب مقدمات جامعه شناسی دکتر منوچهر محسنی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Gerard Egan Robert J. Reese - The Skilled Helper (2019, Cengage Learning) - libgen.li

در این کتاب ( مهارت های کمک ) به هزاران دانش آموزطی یک فرایند مشاوره اثبات شده و گام به گام آموزش داده است . که آنها را تجهیز می کند تا به کمک کنندگان با اعتماد به نفس و صالح تری تبدیل شوند

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب کامل نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر نوشته ریتزر ترجمه ثلاثی

کتاب کامل و ترجمه عالی نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر

قیمت : 21,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

دانلود مقاله بررسی اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی