فایل های دسته بندی رشته علوم تربیتی - صفحه 1

دانلود کتاب و مباحث جامع حیطه تخصصی استخدامی آموزش و پرورش

دانلود کتاب و مباحث جامع حیطه تخصصی استخدامی آموزش و پرورش کامل pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان علی ستاری

دانلود کتاب آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان علی ستاری انتشارات سمت pdf پی دی اف

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی پیام نور یزدانی

دانلود کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی پیام نور فریدون یزدانی Pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب روش ها و فنون تدریس مدرسان

دانلود کتاب روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب نظارت و رهبری آموزشی گلیکمن ترجمه فارسی

دانلود کتاب نظارت و رهبری آموزشی گلیکمن بهترین ترجمه فارسی pdf :کیفیت عالی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب متون تخصصی علوم تربیتی یزدانی

دانلود کتاب متون تخصصی علوم تربیتی یزدانی تایپ شده pdf قابل سرچ

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب ناتوانی یادگیری ژانت لرنر عصمت دانش

کتاب برای دانلود ناتوانی یادگیری ترجمه عصمت دانش انتشارات شهید بهشتی pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب جدید کلیات فلسفه پیام نور شکیبی

دانلود کتاب کلیات فلسفه پیام نور همراه با خلاصه و جزوه Pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی فتحی و اجارگاه

دانلود کتاب ویرایش جدید اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی فتحی و اجارگاه همراه باخلاصه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی