فایل های دسته بندی رشته تاریخ - صفحه 1

دانلود کتاب عربی "سید قطب من المیلاد الی الاستشهاد" (چاپ ۱۹۹۴ میلادی)

فایل کتاب عربی "سید قطب من المیلاد الی الاستشهاد" (چاپ ۱۹۹۴ میلادی)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " رولزرویس : داستان بهترین اتومبیل در جهان "

PDF / به زبان انگلیسی / 298 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم)/ سیاه و سفید (اندکی از صفحات کتاب رنگی است)

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب رنگی و باکیفیت " اتومبیل کلاسیک " / به زبان انگلیسی

The Classic Car Book: The Definitive Visual History / بالغ بر 300 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم) / PDF

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " کاتالوگ استاندارد سکه های جهان از ۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ "

1297 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم) / PDF / چاپ شده توسط انتشارات کراوس

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " سکه های روسیه ( Russian Coins ) "

PDF / معرفی سکه های روسیه از ۱۷۰۰ تا ۱۹۱۷ میلادی / چاپ 1992 میلادی / 681 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم) / به زبان روسی و در برخی قسمتها انگلیسی

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " کاتالوگ استاندارد سکه های جهان از 2001 تا حدود 2015 "

PDF / بیش از 1300 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم) / به زبان انگلیسی / اثری چاپ شده توسط انتشارات کراوس

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " کاتالوگ رنگی اسکناس های بلغارستان از 1879 تا 2009 "

PDF / بیش از 150 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم) / رنگی / به دو زبان بلغاری و انگلیسی

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " کاتالوگ سکه های انگلستان / به زبان انگلیسی "

PDF / معرفی شمار زیادی از سکه های انگلیس در قرون 17 تا 20 م / بیش از 200 صفحه (با احتساب جلد و ضمائم)

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل کتاب " کاتالوگ استاندارد سکه های آلمان از ۱۵۰۱ میلادی تاکنون "

۱۴۹۰ صفحه (با احتساب جلد و ضمائم) / اثر چاپ شده توسط انتشارات کراوس / PDF

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی