فایل های دسته بندی رشته پزشکی - صفحه 1

پایان نامه اثربخشي درمان با پردنيزولون در بيماران پورپوراي ايمني ترومبوسيتوپنيك

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقايسه اثربخشي دو هفته‌اي و سه هفته‌اي درمان با پردنيزولون در بيماران پورپوراي ايمني ترومبوسيتوپنيك بيمارستان خوانساري

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقايسه بررسی مفهوم حرفه اي گری در دندانپزشكي

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقايسه مفهوم حرفه اي گری در دندانپزشكي از نظر دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي 92-91

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده¬های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز، 1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مصرف حامل‌های انرژي قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی وضعیت مصرف حامل‌های انرژي قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه فراواني اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه فراواني اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه ی لوله ای بلوس متناوب و قطره ای متناوب کیسه ای

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه¬ی لوله¬ای بلوس متناوب و قطره¬ای متناوب کیسه¬ای در بیماران بستری بخش¬های آی¬سی¬یو و تروما مراكز آموزشي- درماني منتخب شهر رشت در سال 1389.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی مبتلا و غیر مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزان مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی مبتلا و غیر مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسیCRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزانCRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود و مرکز فوق تخصصی پستان تهران در سال 93-92

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی