فایل های دسته بندی رشته مامایی - صفحه 1

درمان های مفید با آقای جوادی

چند توصیه درباره دغلو زایی. افزایش تمایل جنسی. رفع درد پا ودرست کردن پای پرانتزی و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه آمار وزن های نوزادان تازه متولد شده SPSS

آزمون تی و خی دو با نرم افزار SPSS به همراه تحلیل فایل ورد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه بررسی کلیاتی در مورد مفهوم بانک

بانک ها در قرون هفدهم و هجدهم و نوزدهم میلادی بانک ناشر اسکناس ، بانک سپرده ، بانک پس انداز ، بانک سرمایه گذار ، بانک منطقه ای ، بانک رهنی ، بانک استقراضی ، بانک تخصصی ، بانک مشاوره ای ، بانک تجاری خارجی و غیره بودند

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل