فایل های دسته بندی انتخاب رشته کنکور - صفحه 1

دانلود نرم افزار انتخاب رشته کنکور – رشته ریاضی

انتخاب رشته کنکور ریاضی گام حساسی برای تعیین سرنوشت داوطلبان کنکور سراسری میباشد که یکی از مهمترین انتخاب­های هر فرد و البته غیرقابل جبران و برگشت محسوب میشود.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نرم افزار انتخاب رشته کنکور – رشته انسانی

انتخاب رشته کنکور انسانی گام حساسی برای تعیین سرنوشت داوطلبان کنکور سراسری میباشد که یکی از مهمترین انتخاب­های هر فرد و البته غیرقابل جبران و برگشت محسوب میشود.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نرم افزار انتخاب رشته کنکور - رشته تجربی

انتخاب رشته کنکور تجربی گام حساسی برای تعیین سرنوشت داوطلبان کنکور سراسری میباشد که یکی از مهمترین انتخاب­های هر فرد و البته غیرقابل جبران و برگشت محسوب میشود.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل