فایل های دسته بندی ایبوک و کتاب ها - صفحه 1

دانلود رایگان کتاب تاریخ روابط خارجی ایران با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ روابط خارجی ایران) (تاریخ روابط خارجی ایران) کتابی‌ست از برتراند راسل شامل شرح نقادانه تاریخ فلسفه در ممالک غربی از هزاره نخست پیش از میلاد مسیح تا اواسط قرن بیستم میلادی.(تاریخ روابط خارجی ایران) تااریخ فلسفهٔ غر...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب تاریخ واقعی کمونیسم با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ واقعی کمونیسم) مولف: مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات: کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ ده هزار ساله ایران) مولف:عبدالعظیم رضایی مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات: کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب تاریخ دولت اسلامی در اندلس با فرمت pdf

معرفی کتاب:(تاریخ دولت اسلامی در اندلس) مولف:محمد عبدالله عنان مترجم: زبان:فارسی تعداد صفحات: کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب نقد حکمت عامیانه با فرمت pdf

معرفی کتاب:(نقد حکمت عامیانه) (نقد حکمت عامیانه)سیمون دو بووار (به فرانسوی: Simone De Beauvoir) (۹ ژانویه، ۱۹۰۸-۱۴ آوریل، ۱۹۸۶) با ااسم ااصلی سیمون لوسی اارنستین مااری بررترااند دوبووار فیلسوف، نویسنده، فمینیست و ااگزیستانسیالیست فراانسوی بود...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب عذرتراشی برای تروریسم با فرمت pdf

معرفی کتاب:(رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین ایران) کتااب(رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین ایران)بعد از ۱۷سال که ااز چااپ ااول آان درر تهراان می‌گذررد، درر فضاای م...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب جنبش زنان (فیمینیسم) با فرمت pdf

معرفی کتاب:جنبش زنان (فیمینیسم) جنبش زنان (فیمینیسم)فمینیسم (به انگلیسی: Feminism) گستره‌ای ااز جنبش‌هاای سیااسی، اایدئولوژی‌هاا و جنبش‌هاای ااجتمااعی هست که قصدی مشتررک راا دنباال می‌کنند: بررقرااری و دستیاابی به سطح...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب پدران و پسران با فرمت pdf

معرفی کتاب:(پدران و پسران) مولف:ایوان تورگنیف مترجم:مهری آهی زبان:فارسی تعداد صفحات: کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان کتاب قصه های من و بابام با فرمت pdf

معرفی کتاب:(قصه های من و بابام)3 جلد مولف:اریش ازر مترجم:جاهد جهانشاهی زبان:فارسی تعداد صفحات: کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی